Prawnicy JDP doradzali Klientowi – generalnemu wykonawcy obiektów ochrony środowiska – na etapie realizacji umowy zawartej z zamawiającym publicznym, a następnie w procesie sądowym i mediacjach, dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wobec nadzwyczajnego wzrostu kosztów realizacji inwestycji.

Ugoda w ważnej sprawie

Inwestycja, której dotyczyła ugoda, obejmowała modernizację jednego z kluczowych obiektów ochrony środowiska dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców stolicy i okolicznych miejscowości.

Za sukcesem stoją eksperci z Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych JDP – adw. Mariusz Nowakowski, MLE (Counsel) wraz z r. pr. Maciejem Grzybowskim (Senior Associate), r. pr. Mateuszem Biciutko (Associate) oraz apl. adw. Antonim Kotarbą (Associate).

Kolejny sukces JDP

To kolejna ugoda prawników z Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych JDP, dzięki której wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych uległo podwyższeniu wobec istotnych zmian realiów rynkowych występujących w ostatnich latach.

Dzięki naszemu doświadczeniu i eksperckiej wiedzy, w bardzo krótkim czasie przygotowaliśmy i wdrożyliśmy strategię prawną zmierzającą do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia Klienta wobec drastycznego wzrostu kosztów realizowanej przez niego inwestycji. Pomimo braku osiągnięcia porozumienia przez Strony na etapie realizacji projektu, ugoda została podpisana i wykonana przed upływem roku od dnia wniesienia pozwu. Nasze doradztwo było wieloaspektowe, ponieważ było to nie tylko bieżące wsparcie w toku wykonywania umowy i reprezentacja przed sądem oraz w negocjacjach, ale także doradztwo podatkowe z uwzględnieniem zagadnień związanych z zewnętrznym finansowaniem inwestycji. To kolejny zakończony sukcesem projekt dotyczący „waloryzacji” wynagrodzenia i kolejny projekt związany z realizacją obiektów ochrony środowiska – podsumowuje adw. Mariusz Nowakowski, Counsel z JDP kierujący zespołem prawników w tym projekcie.

Rynek Prawniczy