Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych polskich przedsiębiorstwach budowlanych realizujących skomplikowane inwestycje infrastrukturalne na rzecz zamawiających publicznych. Zajmuje się także bieżącym doradztwem w toku realizacji inwestycji budowlanych w tym w szczególności negocjacjami zmian umowy o roboty budowlane, realizacją robót zamiennych oraz dochodzeniem roszczeń wynikających z wykonanych robót dodatkowych.


Wybrane projekty

 • doradztwo na rzecz konsorcjum wykonującego roboty budowlane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w zakresie roszczeń oraz zarządzania ryzykiem kontraktowym
 • bieżące doradztwo prawne na rzecz generalnego wykonawcy w zakresie realizowanej inwestycji budowlanej, w tym negocjowanie warunków ugód zawieranych z podmiotami trzecimi kierującymi roszczenia w stosunku do generalnego wykonawcy
 • kompleksowa obsługa prawna kontraktu budowlanego w zakresie negocjacji warunków umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy oraz usługi, w tym obsługa procesu bezpośredniej płatności od inwestora na rzecz tych podmiotów z perspektywy generalnego wykonawcy

Kariera zawodowa

 • od 2022 JDP Drapała & Partners
 • 2021–2022 Wolf Theiss P. Daszkowski sp. k.
 • 2019–2021 POLAQUA sp. z o.o.
 • 2019 Budimex S.A.

Edukacja

 • 2020–2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, aplikacja radcowska
 • 2014–2019 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski