Magdalena Zasiewska - Doradca podatkowy, Head of Taxes

MAGDALENA ZASIEWSKA

DORADCA PODATKOWY
HEAD OF TAXES

Pobierz vCard

Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego. Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką, w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń przedsiębiorstw, postępowań podatkowych zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych, m.in. francuskojęzycznych, klientów z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, FMCG). Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza do umowy modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD.

 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, takich jak połączenia, podziały, zbycie przedsiębiorstw
 • doradztwo transakcyjne
 • doradztwo w zakresie podatków u źródła i zasad opodatkowania zakładów podatkowych
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych
 • doradztwo i reprezentowanie podatników w sporach z administracją skarbową, w tym w procedurach wzajemnego porozumiewania
 • doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności podatkowej prowadzonej działalności
 • doradztwo dla jednej z czołowych niemieckich firm budowlanych w zakresie wielokrotnych transakcji zbycia nieruchomości produkcyjnych i usługowych
 • optymalizacja obrotu udziałami spółki nieruchomościowej dla jednej z czołowych niemieckich firm budowlanych
 • doradztwo dla niemieckiej grupy kapitałowej w zakresie opodatkowania transgranicznego dostaw towarów do sieci handlowych na terenie Polski
 • reprezentowanie niemieckiej spółki przed polskim urzędem skarbowym w sprawach o zwrot podatku VAT
 • reprezentowanie szwedzkiej spółki przed polskim urzędem skarbowym w sprawie zwrotu podatku u źródła
 • reprezentowanie niemieckiego klienta w postępowaniach podatkowych oraz przed sądem administracyjnym w sprawie podatku u źródła od skapitalizowanych odsetek od pożyczek wspólnika
 • doradztwo dla niemieckiego producenta materiałów budowlanych w zakresie opodatkowania pracowników delegowanych do zagranicznych spółek powiązanych
 • opracowane struktury joint venture dla polskich operacji międzynarodowej grupy finansowej
 • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2007 – 2016 PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.; Dyrektor
 • 2004 – 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp z o.o.; Senior Manager
 • 1999 – 2004 Ernst & Young sp. z o.o.; Senior Manager
 • 1993 – 1999 Gide Loyrette Nouel w Paryżu i w Warszawie; doradca podatkowy
 • 1990 – 1991 Université Paris IX, Dauphine; DESS Administration fiscale
 • 1980 – 1986 Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji
 • polski
 • francuski
 • angielski