Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Magdalena Zasiewska - Doradca podatkowy | Head of Tax - Kancelaria JDP

Magdalena Zasiewska

Doradca podatkowy | Head of Tax

Specjalizacje

Nieruchomości

Podatki

Kieruje Zespołem Podatkowym. Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką, w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń przedsiębiorstw, postępowań podatkowych zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych, m.in. francuskojęzycznych, klientów z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, FMCG). Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza do umowy modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD.


Zakres doradztwa obejmuje w szczególności

 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, takich jak połączenia, podziały, zbycie przedsiębiorstw;
 • doradztwo transakcyjne;
 • doradztwo w zakresie podatków u źródła i zasad opodatkowania zakładów podatkowych;
 • doradztwo w procesach inwestycyjnych;
 • doradztwo i reprezentowanie podatników w sporach z administracją skarbową, w tym w procedurach wzajemnego porozumiewania;
 • doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności podatkowej prowadzonej działalności.

Wybrane projekty

 • doradztwo dla jednej z czołowych niemieckich firm budowlanych w zakresie wielokrotnych transakcji zbycia nieruchomości produkcyjnych i usługowych;
 • optymalizacja obrotu udziałami spółki nieruchomościowej dla jednej z czołowych niemieckich firm budowlanych;
 • doradztwo dla niemieckiej grupy kapitałowej w zakresie opodatkowania transgranicznego dostaw towarów do sieci handlowych na terenie Polski;
 • reprezentowanie niemieckiej spółki przed polskim urzędem skarbowym w sprawach o zwrot podatku VAT;
 • reprezentowanie szwedzkiej spółki przed polskim urzędem skarbowym w sprawie zwrotu podatku u źródła;
 • reprezentowanie niemieckiego klienta w postępowaniach podatkowych oraz przed sądem administracyjnym w sprawie podatku u źródła od skapitalizowanych odsetek od pożyczek wspólnika;
 • doradztwo dla niemieckiego producenta materiałów budowlanych w zakresie opodatkowania pracowników delegowanych do zagranicznych spółek powiązanych;
 • opracowane struktury joint venture dla polskich operacji międzynarodowej grupy finansowej.

Kariera zawodowa

 • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2007–2016 PricewaterhouseCoopers; Dyrektor
 • 2004–2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe, Senior Manager
 • 1999–2004 Ernst & Young, Senior Manager
 • 1993–1999 Gide Loyrette Nouel w Paryżu i w Warszawie, doradca podatkowy

Edukacja

 • 1990–1991 Université Paris IX, Dauphine; DESS Administration fiscale
 • 1980–1986 Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • francuski
 • angielski