Kancelaria JD&P reprezentująca jednego z wiodących wykonawców robót drogowych i mostowych uzyskała wyrok zasądzający od GDDKiA roszczenia o łącznej wartości przekraczającej 11 mln zł.
Sprawa określana jest mianem precedensowej, ponieważ wyrok może mieć istotne znaczenie dla praktyki sądowej.

Wykonawcę reprezentował prof. Przemysław Drapała (Partner) kierujący praktyką Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Infrastruktury, wraz z zespołem JD&P: Andrzejem Sokołowskim (Partner) oraz Filipem Rasałą (radca prawny).

Szerzej o sporze i wyroku pisze Rynek Prawniczy:

Wyrok mający wpływ na praktykę sądową zasługą Jara Drapała & Partners