Odnawialne źródła energii są w centrum zainteresowania największych inwestorów na rynku. Biogaz wyróżnia się na tle innych źródeł odnawialnych – generuje nawet osiem razy więcej energii niż instalacja fotowoltaiczna.

Kancelaria JDP przeprowadziła złożony proces wydzielenia części majątku spółki zajmującej się produkcją biogazu rolniczego i wytwarzaniem z niego energii elektrycznej.

Kompleksowe doradztwo obejmowało opracowanie koncepcji restrukturyzacji oraz wsparcie na wszystkich jej etapach z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości przedsiębiorstwa w branży wysoko regulowanej.

Będąca przedmiotem procesu biogazownia rolnicza została przeniesiona na nowo utworzoną spółkę  w trybie podziału przez wydzielenie, co miało na celu umożliwienie realizacji projektów inwestycyjnych w ramach odrębnej struktury organizacyjno-finansowej. Projekt miał charakter wielopłaszczyznowy i wymagał zagwarantowania niezakłóconego działania biogazowni na każdym jego etapie, jak i w wyniku przeprowadzenia podziału. Oprócz kwestii korporacyjnych, niezbędne było również uwzględnienie aspektów publicznoprawnych związanych z sukcesją wydanych decyzji administracyjnych, które w tym przypadku były kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Projekt prowadzili r. pr. dr Marcin Chomiuk , r. pr. Barbara Kaczała oraz Aleksandra Pisarek, a od strony podatkowej doradca podatkowy Magdalena Zasiewska.