Negocjacje i mediacja w branży budowlanej

Prawnicy JDP prowadzili negocjacje, a następnie mediację zakończoną zawarciem ugody, na podstawie której Klient – jeden z największych wykonawców robót budowlanych w Polsce – otrzymał dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych.

Rozliczenie robót zamiennych

W ramach ugody rozliczono koszty wykonania prac zamiennych, których zakres był przedmiotem sporu między Stronami.

Inwestycja, której dotyczyła ugoda, obejmowała renowację zabytkowych obiektów w Łodzi.

Zespół prawników JDP

Za sukcesem negocjacyjnym stoją nasi eksperci: r. pr. Andrzej Sokołowski (partner) i adw. Mariusz Nowakowski, MLE (counsel). Dzięki ich doświadczeniu i umiejętnościom negocjacyjnym, możliwe było osiągnięcie optymalnego rozwiązania dla naszego Klienta.

Kontakt:

Andrzej Sokołowski – radca prawny, Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz w Zespole Infrastruktury.

Mariusz Nowakowski, MLE – adwokat, Counsel w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz w Zespole Infrastruktury.