Kancelaria JDP świadczy doradztwo prawne dla wykonawcy oferującego kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, produkcji i realizacji w ramach dochodzenia zmiany wysokości wynagrodzenia z umowy podwykonawczej z wykonawcą przebudowującym stadion piłkarski wraz z budową obiektów i infrastruktury towarzyszących wobec nieprzewidywalnego wzrostu cen materiałów i innych środków produkcji w okresie po zawarciu umowy.

W ramach doradztwa oceniliśmy możliwości uzyskania waloryzacji odzwierciedlającej rzeczywisty wzrost cen materiałów i kosztów wykonania od chwili kalkulacji oferty na prace podwykonawcze do chwili obecnej poprzez zawarcie aneksu do umowy.