Kancelaria JDP świadczy doradztwo prawne dla wiodącego wykonawcy z branży gazowej w związku z budową gazociągu w północno-zachodniej Polsce.

Obejmuje ono wsparcie wykonawcy do wystąpienia do zamawiającego z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia wynikającego z realizacji tej inwestycji. Przyczyną jest wzrost cen paliw wykorzystywanych do realizacji inwestycji mający miejsce po zawarciu umowy.