Dr Marcin Chomiuk, r. pr. oraz adw. Adrian Andrychowski doprowadzili do zawarcia umowy serwisowej pomiędzy klientem JDP a dystrybutorem jednej z najbardziej znanych marek motoryzacyjnych o globalnym zasięgu. Klient JDP, prowadzący salon wielomarkowy oraz świadczący usługi serwisowe pojazdów, ubiegał się o zostanie autoryzowanym serwisem jednej z wiodących marek motoryzacyjnych.

Klient JDP wystąpił o uzyskanie autoryzacji serwisowej na swoją stację obsługi pojazdów. Pomimo spełnienia wszystkich stosownych standardów oraz pozytywnego przejścia audytu serwisu, dystrybutor zwlekał przez wiele miesięcy z zawarciem umowy.

Prawnicy z kancelarii JDP wezwali dystrybutora do zawarcia umowy serwisowej na warunkach przedstawionych przez klienta JDP. W wezwaniu opisano, że dystrybutor, unikając zawarcia umowy serwisowej, naruszył właściwe przepisy unijnego prawa konkurencji. Zgodnie z interpretacją tych przepisów, nakazują one przyznanie autoryzacji serwisowej każdemu warsztatowi niezależnemu, który spełnia obowiązujące dla wszystkich warsztatów autoryzowanych kryteria jakościowe danej marki.

W następstwie wystosowanego wezwania, rozpoczęły się intensywne rozmowy pomiędzy stronami, które przy wsparciu prawników JDP doprowadziły do zawarcia oczekiwanej przez klienta umowy.

Znajomość rynku pozwalająca na wsparcie klientów w osiąganiu sukcesów na szeroko rozumianym rynku automotive jest m.in. zasługą tego, że JDP jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.