Sprawne działanie prawników z JDP doprowadziło do wstrzymania na etapie przedsądowym wypłaty z bankowej gwarancji zapłaty na rzecz zagranicznego koncernu realizującego inwestycję budowlano-technologiczną. Inwestor wystąpił do gwaranta z żądaniem wypłaty 10 mln PLN z gwarancji, której termin ważności upływał w krótkim czasie. Sprawna i przekonująca argumentacja z zakresu prawa kontraktowego, korporacyjnego oraz procesowego przekonała gwaranta do wstrzymania wypłaty, a inwestora do rezygnacji z żądania wypłaty i zawarcia porozumienia z klientem JDP.

Kancelarię JDP reprezentowali: Marcin Chomiuk (partner) i Adam Usiądek (associate) z Zespołu Transakcyjnego i Doradztwa Kontraktowego oraz Piotr Duma (senior associate) Agata Ruszel (associate) z zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych.

Rynek Prawniczy