Agata Ruszel - Associate

AGATA RUSZEL

Associate

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach krajowych prowadzonych przed sądami powszechnymi ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorcach kontraktowych „FIDIC”) z zakresu waloryzacji umownej i sądowej, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane i kar umownych za opóźnienie. Ma doświadczenie w bieżącym doradztwie kontraktowym oraz w doradztwie prawnym w postępowaniach przed sądami powszechnymi dla branży budowlanej infrastrukturalnej.

 • Od lipca 2019 Associate, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 • 09.2018 – 06.2019 Praktykantka, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 • 07.2018 Praktykantka, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Warszawa
 • 07.2017 – 09.2017; 07.2016 – 09.2016 Praktykantka, Kancelaria Szymańczyk Roman Deresz Karpiński
 • 07.2015 – 09.2015 Praktykantka, Kancelaria Siwek Gaczyński & Partners
 • od 2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2014 – 2019 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia magisterskie
 • 10.2017 – 06.2018 Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – sekcja prawa cywilnego
 • 2018 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Postępowanie grupowe, czyli sposób objęcia ochroną prawną wielu podmiotów w jednym postępowaniu. Uwagi na tle regulacji anglosaskiej instytucji class action, Studia Iuridica 2018, T. LXXVI
 • Polski
 • Angielski