Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach krajowych prowadzonych przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu waloryzacji umownej i sądowej, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne oraz kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane i kar umownych za opóźnienie. Ma doświadczenie w bieżącym doradztwie kontraktowym oraz w doradztwie prawnym w postępowaniach przed sądami powszechnymi dla branży budowlanej infrastrukturalnej.


Kariera zawodowa

  • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2018– 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
  • 2018 Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, praktyka
  • 2016–2017 Kancelaria Szymańczyk Roman Deresz Karpiński, praktyka
  • 2015 Kancelaria Siwek Gaczyński & Partners, praktyka

Pro bono

  • 2017–2018 Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, sekcja prawa cywilnego

Edukacja

  • 2020–2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • 2014–2019 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski