Zespół Sporów Korporacyjnych / Post-M&A kancelarii JDP reprezentował aktywnie działającą spółkę akcyjną w postępowaniu dotyczącym zaskarżenia jednej z uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Skarżący twierdził, iż rzekomo miał być akcjonariuszem spółki bezzasadnie niedopuszczonym do walnego zgromadzenia. W wyroku uzyskanym przez JDP sąd I i II instancji potwierdził prawidłowość walnego zgromadzenia.

Podmiot skarżący wraz z innymi osobami uważającymi się za akcjonariuszy spółki twierdził, że nie doszło do prawidłowego odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, gdyż posiedzenie organu miało zostać zwołane i przeprowadzone przez osoby nieuprawnione oraz że nie wzięli w nim udziału rzeczywiści akcjonariusze spółki. Co istotne, w pozwie podmiot ten twierdził, że nie został dopuszczony do udziału w zgromadzeniu, a następnie w toku procesu zmodyfikował swoje stanowisko, tłumacząc, że się nie stawił na zgromadzeniu, bowiem wiedział z góry, że nie zostanie do niego dopuszczony.

JDP reprezentowało klienta od początku postępowania – od wpływu pozwu wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, poprzez prawomocne oddalenie wniosku o zabezpieczenie i oddalenie powództwa przez sąd I instancji, kończąc na oddaleniu apelacji.

W toku postępowania pojawiło się wiele zagadnień prawnych, które sądy – mimo zawiłej argumentacji strony przeciwnej – rozstrzygnęły na korzyść spółki zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez JDP.

W toku procedowania w II instancji do postępowania usiłował się włączyć pełnomocnik reprezentujący osoby uzurpujące stanowiska w zarządzie spółki. Sąd jednakże podzielił argumenty JDP i odmówił dopuszczenia do udziału w sprawie rzekomego pełnomocnika, potwierdzając przy tym prawidłowość umocowania zarządu spółki, co także próbowała bezskutecznie podważyć strona przeciwna.

Sprawę prowadzili: dr Marcin Chomiuk (radca prawny, Partner), Piotr Duma (radca prawny, Counsel), Adrian Andrychowski (adwokat, Counsel) oraz Tomasz Krawczyk (Associate).