Wspieramy wiodącego dostawcę prefabrykatów zbrojeniowych w sporze z generalnym wykonawcą inwestycji deweloperskiej o zmianę umowy i podwyższenie ceny w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen stali, który wystąpił na rynku budowlanym jako m.in. skutek gospodarczy panującej epidemii COVID-19.

Nasze doradztwo obejmuje etap przedprocesowy sporu, jak i przygotowanie pozwu (w tym kalkulacji straty doznanej przez Klienta) oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym oraz mediacyjnym.