Zespół JDP uzyskał korzystne dla swojego klienta – spółki z zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży produktów użytku domowego – stanowisko Zespołu Orzekającego w posttransakcyjnej sprawie arbitrażowej. Stanowisko zostało wydane w ramach części sprawy obejmującej zagadnienia wstępne dotyczące stosowania przepisów o rękojmi, w odniesieniu do oświadczeń i zapewnień złożonych w umowie sprzedaży udziałów, w której strony indywidualnie określiły odpowiedzialność za ich naruszenie.

Zespół orzekający rozpatrując stanowiska stron uznał, że do zgłoszonych w sprawie roszczeń związanych z naruszeniem oświadczeń i zapewnień ww. przepisy nie znajdą zastosowania pomimo braku ich wyłączenia wprost w treści umowy sprzedaży udziałów.

Pozwoliło to na obronienie naszego klienta przed potencjalnym zakończeniem sprawy na tym etapie postępowania, na podstawie zarzutu o przedawnieniu roszczeń.

Sprawę prowadził adw. Adrian Andrychowski (Counsel), zarządzający zespołem Spory korporacyjne wspólnie z dr. Marcinem Chomiukiem (Partner, Head of M&A, Corporate and Commercial). Skuteczną obronę naszego klienta umożliwiło wzmocnienie zespołu JDP przez r.pr. Karola Maciasa (Senior Associate), doświadczonego prawnika procesowego specjalizującego się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych z zakresu odpowiedzialności kontraktowej. Od stycznia 2023 ekspertów Sporów korporacyjnych wspiera Klaudia Olejniczak (Associate).