Doradztwo kontraktowe i zastępstwo procesowe dotyczące realizacji dużych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych to główne obszary, w których specjalizuje się kancelaria JDP. Poniżej przypominamy topowe projekty, przy których doradzali lub doradzają prawnicy JDP.

Jako kancelaria wspieramy największych generalnych wykonawców (polskich i zagranicznych) w toku realizacji kontraktów kolejowych, drogowych, energetycznych, sieci przesyłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Usługi, które realizujemy dostosowane są do indywidualnych potrzeb naszych klientów i dotyczą obsługi roszczeń, przygotowywania i weryfikacji umów, negocjacji aneksów i protokołów konieczności, obrony przed karami umownymi, a także wsparcia w wypracowywaniu rozwiązań dla zaistniałych problemów prawnych.

Doradztwo kontraktowe JDP – profesjonalizm i wyczulenie na potrzeby klienta

Nasze rady pomogły wykonawcom w negocjacjach, aneksach, ugodach i sporach przeciwko zamawiającym publicznym i prywatnym. Reprezentujemy firmy w zakresie realizacji umów, zarządzania roszczeniami, udziału w sporach, projektowania. Zakres wsparcia naszego biura obejmuje m.in.:

Doradztwo kontraktowe JDP

Duże inwestycje budowlane wymagają profesjonalnego i dopasowanego do unikalnych potrzeb klientów wsparcia prawnego. Z sukcesami reprezentowaliśmy uczestników procesu budowlanego w szeregu sporów i mediacji z zamawiającymi lub podwykonawcami, które dotyczyły zapłaty wynagrodzenia, rozliczenia robót dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych. Mamy świadomość, że firmy działające w branży budowlanej na co dzień muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami, które mogą wpłynąć na ich stabilność finansową oraz szybkość prowadzonych prac. Ze względu na doświadczenie oraz profesjonalizm naszych ekspertów, na usługi prawne JDP postawiły firmy zajmujące się jednymi z największych inwestycji budowlanych w Polsce.

Zobacz najciekawsze projekty, które z sukcesem realizujemy!

Optymalizacja i budowa linii kolejowej Czyżew-Białystok – doradztwo kontraktowe JDP

Wartość inwestycji: ok. 4 mld zł

Budowa linii kolejowej Czyżew-Białystok to największy przetarg kolejowy w Polsce ogłoszony przez PKP PLK, który obejmuje swoim zakresem fragment międzynarodowej inwestycji znanej pod nazwą Rail Baltica (E 75).

Założeniem projektu jest poprowadzenie kolejowego korytarza z Berlina przez Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin aż po Helsinki. Rail Baltica to jeden z priorytetowych projektów Unii Europejskiej: Transeuropejskie Sieci Transportowe (TEN-T).

Zamówienie stanowiące przedmiot tego postępowania warte jest ponad 4,1 mld zł i w ten sposób przechodzi do historii jako postępowanie o najwyższej wartości spośród prowadzonych dotychczas przez PKP PLK. Tak ogromna wartość spowodowała, że walka o ten kontrakt prowadzona była w kilku postępowaniach odwoławczych w KIO, wszczynanych w związku z kolejno podejmowanymi przez zamawiającego decyzjami, przy udziale wykonawców tworzących kilka konsorcjów zainteresowanych tą inwestycją.

Obecnie pomagamy klientowi w realizacji kontraktu. Tematyka jest wyjątkowa nie tylko ze względu na bardzo wysoką wartość zamówienia, ale również ze względu na wysoki stopień skomplikowania prac do wykonania przez konsorcjum. Kontrakt składa się z dwóch części realizowanych w dwóch formułach: „Buduj” i „Zaprojektuj-Wybuduj”. Jego zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym odcinku oraz optymalizację dokumentacji projektowej dla części robót objętych kontraktem.

Wartość dodana wnoszona przez JDP w zakresie tego projektu – wobec rozległego doświadczenia JDP w doradztwie dotyczącym umów o formułach: „Buduj” i „Zaprojektuj-Wybuduj” – przejawia się w udzielaniu klientowi pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących zagadnień znajdujących się na styku obu formuł umowy. Realizacja kontraktu w dwóch formułach rodzi wiele wątpliwości dotyczących m.in. zakresu robót objętych daną częścią umowy oraz sposobu ich rozliczania czy też kwestii wpływu tego podziału na tak podstawowe kwestie jak harmonogram realizacji umowy. W takich przypadkach JDP jest w stanie zaproponować kompleksowe doradztwo, zorientowane zarówno na cel, jakim jest zrealizowanie kontraktu, ale również mając na uwadze interes biznesowy klienta.

Budowa Varso Tower w Warszawie – doradztwo kontraktowe JDP

Kancelaria JDP doradza przy budowie kompleksu budynków Varso w Warszawie. Szczególne znaczenie w tym kompleksie ma Varso Tower, które jest obecnie najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej.

JDP doradza inwestorowi będącemu zarazem generalnym wykonawcą robót w kwestiach kontraktowych, mających kluczowe znaczenie dla terminowej realizacji inwestycji. Budowa kompleksu Varso stanowi nie tylko wyjątkowe wyzwanie techniczne i organizacyjne, ale także prawne, między innymi ze względu na lokalizację budynku (ścisłe centrum Warszawy), zastosowanie unikalnych materiałów oraz technologii, a także konieczność koordynacji wielu podwykonawców o różnych specjalnościach. Naszego klienta wspieramy bogatym doświadczeniem w zakresie weryfikacji dokumentacji roszczeniowej, w tym poprzez analizę składanej przez kontrahentów dokumentacji roszczeniowej. Dodatkowo JDP wspiera kadrę menadżerską oraz inżynierską w codziennych kontaktach z podwykonawcami, dzięki czemu klient może skupić się na realizacji tak skomplikowanej inwestycji.

Powstający u zbiegu Al. Jana Pawła II i ul. Chmielnej budynek Varso Tower jest obecnie najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej o wysokość 310 metrów (wyprzedza m. in. wieżowiec The Shard w Londynie, którego wysokość to 309 m; dla porównania Pałac Kultury i Nauki wraz z iglicą mierzy „jedynie” 237 m).

Budowa tunelu pod górą Luboń na drodze ekspresowej S7 Kraków-Zakopane – doradztwo kontraktowe JDP

Wartość inwestycji: ponad 1 mld zł

Doradztwo kontraktowe, które świadczymy w przypadku tego projektu, związane jest z realizacją kontraktu na budowę 2-kilometrowego tunelu pod górą Luboń na drodze ekspresowej S7 Kraków-Zakopane. Zakopianka to jedna z najważniejszych dróg prowadząca mieszkańców całej Polski do stolicy Tatr.

Zakres naszej pracy obejmuje pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego i publicznego, w tym w szczególności obsługę Poleceń Zmiany i roszczeń. Nasze doradztwo dotyczy wysoce skomplikowanych technicznych aspektów drążenia tuneli i budownictwa na obszarach górskich oraz związanych z tym kwestii prawnych.

Budowa tunelu pod górą Luboń to jedyny tego typu kontrakt w Polsce, gdzie zamawiający opracował dokumentację projektową. Kontrakt stanowił wyzwanie prawne i inżynierskie, ponieważ w tak wymagającym technicznie terenie nigdy wcześniej nie budowano w Polsce tego typu inwestycji.

Dzięki wsparciu JDP udało się zabezpieczyć interesy klienta przy równoczesnym zapewnieniu kontynuowania robót budowlanych jednego z najbardziej skomplikowanych obiektów infrastrukturalnych w Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze prawnej największych inwestycji drogowych JDP jest w stanie zaproponować rozwiązania, które nie tylko zapewniają realizację inwestycji, ale przede wszystkim osiągnięcie zakładanych przez klientów celów biznesowych. Doradztwo kontraktowe JDP cechuje nastawienie na zrozumienie technicznych aspektów związanych z realizacją kontraktów w celu jak najpełniejszego wychodzenia naprzeciw potrzebom klienta.

Zaprojektowanie i budowa tunelu miejskiego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Żabieniec – doradztwo kontraktowe JDP

Wartość inwestycji: ok. 1,8 mld zł

Nasz udział w projekcie to wsparcie prawne w zakresie przygotowania i realizacji umów, a także doradztwo przy zmianie technologii wykonania odcinka tunelu i zakupie przez konsorcjum maszyn TBM potrzebnych przy realizacji.

Tunel ma być najdłuższym w Polsce (ok. 7,5 km długości) i pierwszym wykonanym w technologii TBM. „Łódzkie metro” to jedno z największych i najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce.

Zakres naszej pracy dot. pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego i publicznego, w tym w szczególności stosunki prawne z zamawiającym, podwykonawcami, zarządzanie roszczeniami (przygotowywanie zgłoszeń roszczeń, analizy prawne roszczeń itp.), a także prawo budowlane (doradztwo w kilku kwestiach spornych dotyczących obowiązujących norm technicznych).

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami!