Nasz Klient stał się w ostatnich miesiącach celem napaści korporacyjnej ze strony „byłego wspólnika”. Jednym z elementów ataku było wystąpienie o udzielenie przedprocesowego zabezpieczenia poprzez ustalenie, że nasz przeciwnik jest wspólnikiem Klienta. Gdyby sąd udzielił zabezpieczenia w żądanym kształcie, nasz przeciwnik przejąłby rzeczywistą kontrolę nad Spółką.

Dzięki szybkiemu działaniu, które było poparte sprawnie zebranym materiałem dowodowym i przekonującą argumentacją prawną, sąd I instancji oddalił wniosek o zabezpieczenie, a sąd II instancji oddalił zażalenie inicjatora napaści korporacyjnej, który o zabezpieczenie wnioskował.

Działanie zespołu sporów korporacyjnych i post-M&A uchroniło właściciela spółki przed jej wrogim przejęciem. Sprawę poprowadzili dr Marcin Chomiuk, adw. Adrian Andrychowski i r.pr. Karol Macias.