Kancelaria JDP zapewniła kompleksowe wsparcie prawne wykonawcy jednej z największych inwestycji władz lokalnych na południu Polski. Wykonawca dochodził waloryzacji wynagrodzenia wobec drastycznego wzrostu kosztów realizacji inwestycji.

Doradzaliśmy w przygotowaniu argumentacji prawnej przemawiającej za dopuszczalnością i zasadnością zmiany umowy, jak również pełniliśmy wiodącą rolę w trwających kilka miesięcy mediacjach. Doradztwo JDP obejmowało również przygotowanie projektu ugody, której przedmiotem była zmiana treści umowy na realizację inwestycji łączącej strony i dostosowanie jej postanowień do zmienionych realiów jej wykonywania.

Z naszym wsparciem klient finalnie zawarł ugodę, na mocy której zwaloryzowano jego wynagrodzenie o niebagatelną kwotę prawie 110 mln zł. Cieszymy się, że nasza argumentacja prawna przekonała zamawiającego do zawarcia ugody i wypłaty środków dziś, w miejsce prowadzenia wieloletniego sporu (co przekłada się na rzeczywistą wartość środków otrzymanych przez naszego klienta).