W piątek 18 stycznia br. zapadł wyrok (korzystny dla naszego Klienta) w sprawie wad nawierzchni pasa w Modlinie, które spowodowały zamknięcie lotniska w 2012 r. W sprawie prowadzonej przez Zespół nadzorowany przez Prof. Przemysława Drapałę przy wsparciu mec. Andrzeja Sokołowskiego w składzie: Wojciech Bazan oraz Mateusz Jaworski Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo wobec naszego Klienta i zasądził zwrot maksymalnych możliwych kosztów sądowych (6x stawka minimalna).

Komentarz Wojciecha Bazan w Pulsie BiznesuCzeski błąd na lotnisku w Modlinie