JDP wspierała międzynarodowy fundusz litygacyjny w wielomilionowej inwestycji w roszczenia konsumenckie w Polsce

Zespół JDP doradzał jednemu z największych międzynarodowych funduszy działających w branży litigation finance w dokonaniu zorganizowanej inwestycji, której przedmiotem są roszczenia masowo dochodzone przez konsumentów.

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (Third Party Funding) odmieniło istotnie dochodzenie roszczeń na rynkach Zachodniej Europy oraz USA, a w ostatnim czasie daje się zauważyć zwiększone zainteresowanie Polską wyspecjalizowanych podmiotów w tej branży. Skorzystanie z finansowania sporu przywraca prawo do sądu podmiotom, które mają zasadne roszczenia, a z przyczyn ekonomicznych nie są w stanie ponieść kosztów prowadzenia procesu, takich jak wpis sądowy czy wynagrodzenie kancelarii prawnej. Polega ono na tzw. „bezkosztowym” dochodzeniu roszczeń, gdyż to fundusz ponosi wszystkie koszty prowadzenia procesu i w razie przegranej nie będzie dochodził od powoda zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku wygranej natomiast zostanie pobrana odpowiednia część zasądzonej kwoty jako wynagrodzenie funduszu za udzielone finansowanie.

W odróżnieniu od większości dotychczasowych inwestycji tego typu w Polsce – ukierunkowanych na pojedyncze roszczenia dochodzone w drodze arbitrażu, ta inwestycja nakierowana jest na stworzenie szerokiego portfolio roszczeń konsumenckich. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji, doradztwo JDP miało charakter kompleksowy i obejmowało m.in. zaopiniowanie szans powodzenia roszczeń będących przedmiotem inwestycji, wsparcie w odpowiednim ustrukturyzowaniu inwestycji, przygotowanie odpowiednich umów zawieranych z konsumentami na finansowanie ich roszczeń, analizę podatkową związaną z inwestycją, a także wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych i prawa reklamy.

Projektem kierował Adrian Andrychowski (adwokat, Counsel), który posiada szerokie doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych podmiotów w zakresie inwestycji w roszczenia. W projekt zaangażowany był zespół Podatków: Michał Jagielski (ekspert podatkowy, Co-Head of Tax) i Magdalena Zasiewska (doradca podatkowy, Co-Head of Tax), zespół Ochrony Danych Osobowych: Anna Matusiak-Wekiera (radczyni prawna, Counsel) i Ewelina Kęciek (adwokatka, Senior Associate) oraz zespół IP/IT: Ewa Mońdziel (radca prawny, Senior Associate) i Amelia Prawda (adwokat, Associate).