Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Radca prawny w Zespole IP / IT. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, własności intelektualnej, prawa kontraktów. Doradza przedsiębiorcom z branży informatycznej, medtech, automotive, branży usług finansowych. W tym obszarze zajmuje się także kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów w transakcjach M&A, wymagających przeprowadzenia badań due diligence, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego.


Wybrane projekty

 • doradztwo w związku z roszczeniami prawnoautorskimi i cywilnoprawnymi twórców oprogramowania wynikającymi z umowy realizowanej transgranicznie;
 • doradztwo przy negocjacjach i zawarciu umów dotyczących industrializacji rozwiązania biotechnologicznego;
 • doradztwo przy negocjacjach i zawieraniu umów o tworzenie, kastomizację, wdrażanie oraz utrzymanie oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych;
 • badania prawne wzorców umownych obejmujące identyfikację i zmiany postanowień niedozwolonych;
 • umowy dotyczące nabycia praw do domen internetowych oraz praw sui generis do baz danych.

Kariera zawodowa

 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2020–2021 kancelaria prawna spółki doradczej z „Wielkiej Czwórki”
 • 2015–2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014 niemiecko-polska kancelaria prawna w Berlinie
 • 2013 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie

Edukacja

 • 2016–2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie; aplikacja radcowska
 • 2014–2015 ICC Arbitration and ADR Training Program organizowany pod patronatem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2010–2015 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • 2013 The Summer School of Comparative EU-US Law organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Michigan State University College of Law
 • 2012–2013 Szkoła Prawa Niemieckiego prowadzona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie

Języki

 • polski
 • niemiecki
 • angielski