Kancelaria JDP świadczy doradztwo prawne dla wykonawcy robót drogowych należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej w zakresie dochodzenia zmiany umowy zawartej z zarządcą drogami wojewódzkimi wobec nieprzewidywalnego wzrostu cen materiałów i innych środków produkcji w związku z realizowaną umową o przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej.

Celem doradztwa jest doprowadzenie do waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy odzwierciedlającej rzeczywisty wzrost cen materiałów i kosztów wykonania od chwili kalkulacji oferty na zawarcie umowy do chwili obecnej.