Na podstawie trzech ugód zawartych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązały się zapłacić na rzecz wiodącego włoskiego generalnego wykonawcy inwestycji kolejowych kwotę przekraczającą 40 milionów złotych w związku z realizacją dwóch kontraktów kolejowych w północnej Polsce.

Wykonawcę reprezentowali radca prawny Andrzej Sokołowski (partner) oraz adwokat Jakub Majewski i aplikantka adwokacka Jaśmina Łyczewska – członkowie Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołu Infrastruktury. Nadzór nad zespołem sprawował prof. Przemysław Drapała, partner kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespołem Infrastruktury kancelarii JDP.

 

Więcej: Rynek Prawniczy