Jaśmina Łyczewska - Associate

JAŚMINA ŁYCZEWSKA

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych (m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się także bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.

  • Od 2017 – Associate, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2016–2017 – Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS (praktyka)
  • 2016 – Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski (praktyka)
  • Od 2018 – Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, Aplikantka adwokacka
  • 2012–2017 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
  • 2011–2016 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych
  • Polski
  • Angielski
  • 2014 – 2016 Wolontariusz w Fundacji Academia Iuris