Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, m.in.: w oparciu o wzorce FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży infrastrukturalnej i budowlanej.


Kariera zawodowa

  • od 2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2016–2017 JDP DRAPAŁA & PARTNERS, praktyka
  • 2016 Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski, praktyka

Pro bono

  • 2014–2016 Fundacja Academia Iuris, wolontariat

Edukacja

  • od 2018–2021 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2012–2017 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
  • 2011–2016 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych

Języki

  • polski
  • angielski