Reprezentowaliśmy spółkę Alpine Bau Deutschland AG (w upadłości) w czynnościach prowadzących do zawarcia w ubiegłym tygodniu ugody na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. W wyniku ugody, wykonawcy, Skarb Państwa, NCSR oraz firma ubezpieczeniowa Zurich Insurance cofnęli wzajemne powództwa i zakończyli spory. Ugoda objęła m.in. prowadzone przez kancelarię JD&P postępowanie sądowe z powództwa Alpine Bau Deutschland AG przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę ponad 139 mln PLN odszkodowania. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Sportu i Turystyki, podpisana ugoda wyeliminowała ryzyko przegrania procesów wytoczonych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z budową stadionu, które mogły zakończyć się odszkodowaniami w łącznej kwocie sięgającej 500 mln PLN. Sąd Okręgowy w Warszawie, przed którym prowadzone było wspomniane postępowania określił je jako „jedną z najbardziej obszernych spraw cywilnych w kraju” (materiał dowodowy liczył ponad 400 tomów akt).

Pełnomocnikami procesowymi Alpine Bau Deutschland AG (w upadłości) byli: prof. Przemysław Drapała (partner), Andrzej Sokołowski (partner) oraz Zespół prawników procesowych z kancelarii JD&P.

Media:
Cztery kancelarie w ugodzie na Stadionie Narodowym