Zespół Sporów Korporacyjnych / Post-M&A kancelarii JDP przygotował i skutecznie wniósł wniosek o udzielenie zabezpieczenia, zapobiegając próbie zwołania i przeprowadzenia fikcyjnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Spółka akcyjna reprezentowana przez JDP otrzymała korespondencję od osób, które twierdziły, że są większościowymi akcjonariuszami spółki i na tej podstawie zwołują „walne zgromadzenie akcjonariuszy”. Osoby te były znane spółce z wcześniejszych podobnych działań. Twierdziły one, że w spółce nie była prowadzona księga akcyjna, a obecnie nie jest prowadzony rejestr akcjonariuszy, a tym samym należy honorować przedstawiane przez nie dokumenty akcyjne.

Na same spotkania zwoływane przez samozwańczych akcjonariuszy nie byli dopuszczani członkowie organów spółki, ani inni akcjonariusze, czy też ich pełnomocnicy. Wyłącznie osoby zwołujące spotkania ustalały, kto, ich zdaniem, może zostać dopuszczony do spotkania i ma być uznawany za „akcjonariusza”.

JDP skutecznie zapobiegło kolejnej próbie przeprowadzenia takiego spotkania, występując z wnioskiem o zabezpieczenie przeciwko jednemu z „akcjonariuszy”.

Sąd uwzględnił w całości wniosek sporządzony przez kancelarię, zakazując rzekomemu akcjonariuszowi na czas trwania postępowania wykonywania wobec spółki jakichkolwiek praw z akcji spółki, a tym samym uniemożliwiono przeprowadzenie fikcyjnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Sprawę prowadzili: dr Marcin Chomiuk (radca prawny, Partner), Piotr Duma (radca prawny, Counsel), Adrian Andrychowski (adwokat, Counsel), dr hab. Bogusław Lackoroński (radca prawny, Of Counsel) oraz Tomasz Krawczyk (Associate).