Kancelaria JDP świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawcy z branży gazowej w związku z budową gazociągu w województwie świętokrzyskim.

Poza bieżącym doradztwem kontraktowym, wsparcie wykonawcy przez kancelarię JDP obejmuje m.in. przygotowanie wniosku o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie tej inwestycji. Celem wniosku jest zmiana umowy przez podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy o równowartość wzrostu cen materiałów stalowych mającego miejsce po dniu złożenia oferty. Strony dążą do zawarcia aneksu do umowy.