Przetarg ogłoszony przez PKP PLK S.A. obejmuje swoim zakresem fragment międzynarodowej inwestycji znanej pod nazwą Rail Baltica (E 75). Założeniem projektu jest poprowadzenie kolejowego korytarza z Berlina, przez Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin, aż po Helsinki.

Zamówienie stanowiące przedmiot tego postępowania warte jest ponad 4,1 miliarda PLN i w ten sposób przechodzi do historii jako postępowanie o najwyższej wartości spośród prowadzonych dotychczas przez PKP PLK. Tak ogromna wartość spowodowała, że walka o ten kontrakt prowadzona była w kilku postępowań odwoławczych, wszczynanych w związku z kolejno podejmowanymi przez zamawiającego decyzjami, przy udziale wykonawców tworzących kilka konsorcjów zainteresowanych tą inwestycją.

5 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza, podzielając argumentację zaprezentowaną przez JDP, oddaliła ostatnie odwołanie chińskiego konsorcjum China Civil Engineering Construction Corporation / China Railway 19th Bureau Group złożone w tym przetargu.

Ostatecznie, po tym wyroku KIO, PKP PLK może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą – konsorcjum, którego liderem jest Intercor Sp. z o.o. a członkami Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited, reprezentowanym przez kancelarię JDP.

Wspomniany przetarg był istotny nie tylko z uwagi na skalę inwestycji i intensywność sporów. W toku postępowań odwoławczych Krajowa Izba Odwoławcza musiała rozstrzygnąć precedensowe zagadnienia prawne dotyczące dopuszczalności posługiwania się przez wykonawców na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu doświadczeniem zdobytym w (formalnie) niezakończonych jeszcze inwestycjach. W omawianej sprawie Izba w całości podzieliła argumentację prezentowaną przez zwycięskiego wykonawcę dopuszczając, po spełnieniu szeregu wymogów, taką możliwość.

Ze strony kancelarii JDP zwycięskiego wykonawcę reprezentował mec. Wojciech Merkwa kierujący zespołem Prawa Zamówień Publicznych, przy wsparciu prof. Przemysława Drapały (partner).

CEE Legal Matters

Rynek Prawniczy

Dziennik Gazeta Prawna