Zespół prawa spółek  JDP doradzał prawnie Scope Fluidics SA przy emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej emisji.

Oferta objęcia warrantów skierowana została do jednego z członków zarządu spółki w ramach programu motywacyjnego związanego z realizacją procesu M&A. Doradztwo obejmowało również proces dematerializacji warrantów, przeprowadzony we współpracy z Domem Maklerskim BOŚ SA. Krótkie terminy na dokonanie emisji warrantów oraz inne terminy, którymi była związana spółka wymagały elastycznego i szybkiego działania, wychodzącego poza ramy tego rodzaju operacji.

W skład zespołu doradczego ze strony JDP wchodzili dr Marcin Chomiuk i Adam Usiądek.