Wyrokiem z czerwca br. Sąd Okręgowy w Katowicach niemalże w całości oddalił powództwo skierowane przeciwko jednemu z naszych Klientów (wykonawcy robót budowlanych). Sprawa dotyczyła budowy stadionu miejskiego w południowej Polsce, na którym rozgrywano m.in. mecze mistrzostw świata U20 w piłce nożnej.

Sąd Okręgowy aż o przeszło 99,3% (z ponad 13.300.000 złotych do zaledwie 90.000 złotych) zmiarkował karę umowną, której od naszego Klienta dochodził zamawiający w związku ze zwłoką w usuwaniu usterek w okresie rękojmi/gwarancji.

Prawnicy z JDP przekonali Sąd do miarkowania kary umownej w oparciu o obie podstawy przewidziane w art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. W szczególności o rozmiarze miarkowania zdecydowała jednak symboliczna szkoda zamawiającego oraz przyczynienie się zamawiającego do opóźnień w usuwaniu usterek przez Klienta.

W wyroku znalazło się również kilka istotnych fragmentów dotyczących obowiązku wykonawcy w zakresie informowania zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w świetle art. 651 kodeksu cywilnego. W szczególności Sąd Okręgowy potwierdził, że w przypadku gdy dokumentację projektową dostarcza zamawiający, wykonawca robót budowlanych nie ma obowiązku badać jej szczegółowo.

Co równie ważne, wyrok zapadł po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy i bez konieczności przesłuchiwania świadków.

Naszego Klienta reprezentowali r. pr. Andrzej Sokołowski oraz #ASTeam: r. pr. Honorata Twaróg i adw. Konrad Gortad.