Zespół Sporów Korporacyjnych / Post-M&A kancelarii JDP reprezentuje spółkę akcyjną w postępowaniu rejestrowym dotyczącym wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS zmian w organach spółki. O zmiany wnioskowały osoby zmierzające do przejęcia nad nią kontroli.

Sytuacja w sprawie była nietypowa, gdyż postępowanie o wpis członków zarządu i rady nadzorczej zostało prawomocnie zakończone oddaleniem wniosku. Mimo prawomocnego zakończenia postępowania rejestrowego przeciwnik procesowy zmierzał swoim działaniem do zmiany postanowienia oddalającego wcześniejszy wniosek i dokonania wpisu.

Proaktywne działania zespołu JDP doprowadziły do ustalenia, że prawie pół roku po zakończeniu postępowania do sądu wpłynął wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia o oddaleniu wniosku. Merytoryczne stanowisko prezentowane przez nasz zespół znalazło uznanie sądu, który zdecydował o oddaleniu przez sąd rejestrowy także tego ponownego wniosku, uniemożliwiając przejęcie kontroli nad spółką.

Sprawę prowadzili: dr Marcin Chomiuk (radca prawny, Partner), Piotr Duma (radca prawny, Counsel), Adrian Andrychowski (adwokat, Counsel) oraz Tomasz Krawczyk (Associate).