Wspieramy wiodącego wykonawcę inwestycji infrastrukturalnych w sporze ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad o podwyższenie wynagrodzenia w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów z kontraktu o budowę odcinków drogi ekspresowej („S”) w zachodniej Polsce.

Kancelaria JDP posiada wyjątkowe na polskim rynku doświadczenie w skutecznym przygotowaniu i dochodzeniu roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów. W 2017 r. uzyskaliśmy pierwszy w Polsce prawomocny wyrok zasądzający podwyższenie wynagrodzenia wskutek nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów przed EURO 2012. Obecnie doradzamy wykonawcom i podwykonawcom w toku licznych, aktualnie realizowanych projektów, prowadząc negocjacje z inwestorami dotyczące zapłaty dalszego wynagrodzenia w związku z drastycznymi wzrostami cen materiałów i usług na rynku budowlanym. Reprezentujemy także firmy z różnych branż w kilkudziesięciu postępowaniach sądowych dotyczących zmian wynagrodzenia z tytułu ww. zmian realiów rynkowych, dochodząc roszczeń o łącznej wartości ponad 1 mld PLN.