Prawnikom zespołu sporów korporacyjnych i post-M&A z JDP udało się odeprzeć napaść korporacyjną.

Postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS naszego klienta zostało zaskarżone przez osoby trzecie względem spółki, twierdzące, że są jej „członkami zarządu”. Sąd Rejestrowy po rozpoznaniu skargi utrzymał w mocy postanowienie o wpisie, jednakże osoby podające się za „członków zarządu” wniosły apelację, przedstawiając dalsze dokumenty, które miały wykazywać zmiany w składzie organów spółki. Na podstawie tych dokumentów złożony został również osobny wniosek o wpis zmian w składzie zarządu spółki.

Po interwencji JDP sąd oddalił apelację osób uzurpujących posiadanie mandatu w zarządzie, potwierdzając, że spółkę nieprzerwanie reprezentują członkowie zarządu, którzy złożyli wniosek i są wpisani do rejestru przedsiębiorców.

Sprawę prowadzili r.pr. dr Marcin Chomiuk (Partner), r.pr. Piotr Duma (Counsel), adw. Adrian Andrychowski (Senior Associate) oraz Tomasz Krawczyk (Associate).