Kancelaria JDP świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawcy z branży budowlanej w związku z budową obiektu użyteczności publicznej w województwie śląskim.

Poza bieżącym doradztwem kontraktowym, wsparcie wykonawcy przez kancelarię JDP obejmuje m.in. opracowanie wniosku o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z realizacji tej inwestycji. Celem wniosku jest zmiana umowy przez podwyższenie wynagrodzenia o równowartość wzrostu cen czynników produkcji budowlanej, który nastąpił po dniu złożenia oferty i zawarcia umowy. Strony są w trakcie ustalenia warunków aneksu do umowy.