Miło nam poinformować, że kancelaria JDP świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla konsorcjum ELFEKO S.A., ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. i SPIE Elbud Gdańsk S.A. w zakresie przygotowania i procedowania wniosku do Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Zamawiającego) o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z realizowanej umowy o budowę jednej z głównych linii energetycznych w Polsce.

Celem wniosku jest uzyskanie waloryzacji odzwierciedlającej rzeczywisty wzrost cen materiałów i kosztów wykonania od chwili zawarcia umowy do chwili obecnej poprzez zawarcie aneksu do umowy. Równolegle przygotowujemy wnioski waloryzacyjne dla dwóch innych kontraktów realizowanych przez wykonawców dla PSE.

Nasza kancelaria posiada unikalne na polskim rynku prawniczym doświadczenie w zakresie waloryzacji kontraktów potwierdzone osiągniętymi rezultatami w postaci zawartych aneksów do umów, ugód i prawomocnych wyroków. Z tego względu wykonawcy z różnych sektorów gospodarki po wybuchu wojny w Ukrainie powierzają nam doradztwo w zakresie przygotowania i odpowiedniego (w tym bezpiecznego z perspektywy dyscypliny finansów publicznych) uzasadnienia prawnego wniosków o podwyższenie wynagrodzenia z realizowanych kontraktów. Nasze kompleksowe doradztwo obejmuje w takich przypadkach także:

W niektórych sprawach jesteśmy już na etapie negocjacji treści aneksu z zmawiającymi publicznymi.