Branża automotive coraz częściej współpracuje z firmami świadczącymi usługi IT. Kancelaria JDP doradzała niemieckiej spółce z branży automotive w sprzedaży udziałów w polskiej spółce dostarczającej usługi programistyczne.

Doradztwo obejmowało przygotowanie i negocjowanie umowy sprzedaży udziałów wraz z zabezpieczeniami zapłaty ceny, a także negocjacje złożonej umowy świadczenia usług serwisowych.

Klient Kancelarii przez kilka lat był kluczowym inwestorem spółki, która zaprogramowała na jego rzecz dedykowane narzędzie wykorzystywane w bieżącej działalności operacyjnej. Oprócz planowanego zbycia udziałów, założeniem stron w toku transakcji było również kontynuowanie współpracy polegającej na świadczeniu usług serwisowych wdrożonego programu w przyszłości. Był to najistotniejszy aspekt w toku prowadzonych negocjacji oraz prac nad umową zbycia udziałów.

Transakcja przebiegała dwuetapowo – najpierw wynegocjowane zostały warunki wyjścia ze spółki, a  następnie opracowana i podpisana umowa na świadczenie usług serwisowych na rzecz naszego klienta. W umowie konieczne było odpowiednie uregulowanie kwestii prawnoautorskich.  Kancelarii udało się wynegocjować korzystną dla klienta treść dokumentu, który zapewnia mu możliwość swobodnego korzystania z wdrożonego oprogramowania na przyszłość.

Projekt prowadziła r. pr. Barbara Kaczała przy merytorycznym wsparciu r. pr. dra Marcina Chomiuka. Za kwestie IP odpowiedzialny był r. pr. Krzysztof Bąk, a od strony podatkowej klienta wspierała doradca podatkowy Magdalena Zasiewska.