Prawnicy z Zespołu Sporów Korporacyjnych / Post-M&A kancelarii JDP doprowadzili do oddalenia wniosku akcjonariusza mniejszościowego o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych.

Spółka publiczna otrzymała żądanie wyznaczenia rewidenta do przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę badania działalności spółki przez wysoce wyspecjalizowany podmiot. Kancelaria JDP, reprezentując spółkę, przedstawiła stanowisko odnoszące się zarówno do formalnych, jak i merytorycznych uchybień wniosku, w tym przedstawiła szeroką argumentację dotyczącą wykorzystania wniosku jako narzędzia szantażu korporacyjnego narażającego spółkę na nieuzasadnione wydatki.

Sąd po zapoznaniu się ze stanowiskiem organów Spółki oraz pismami procesowymi uznał argumentację przedstawioną przez Kancelarię JDP i oddalił wniosek akcjonariusza o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych.

Sprawę prowadzili: dr Marcin Chomiuk (radca prawny, Partner) oraz Karol Macias (radca prawny, Senior Associate).