Wprowadzamy kolejnych graczy na polski rynek. Terminal, jeden z liderów w outsourcingu inżynierów oprogramowania pracujących zdalnie, korzystał z doradztwa JDP przy rozszerzaniu swojej działalności na Europę. Nasze wsparcie obejmowało kwestie korporacyjne, pracownicze, IP i podatkowe. Programiści zrekrutowani w Polsce będą pracować zdalnie dla start-upów w USA.

Klienta wspieraliśmy również w zatrudnieniu uchodźców z Ukrainy w naszym kraju. Terminal zainicjował wśród pracowników zbiórki pieniędzy przekazywanych następnie organizacjom non-profit udzielającym wsparcia Ukrainie i zapewniającym pomoc w relokacji w nagłych przypadkach, obecnie oferując również zwrot kosztów związanych z tymczasowym zakwaterowaniem, zapewnieniem komfortu oraz załatwieniem podstawowych potrzeb takich jak konto bankowe, numery telefonów i opieka zdrowotna.

Projektem kierował adw. Adrian Andrychowski przy wsparciu doradcy podatkowego Magdaleny Zasiewskiej, adw. dr Joanny Ostojskiej-Kołodziej, adw. Adama Usiądka oraz r.pr. Krzysztofa Bąka.

Terminal prowadzi działalność na wielu rynkach w Ameryce Południowej i w Kanadzie.