JDP doradzało przy utworzeniu kompleksowej struktury joint venture pomiędzy wiodącym europejskim graczem na rynku projektowania ogrodów i outdooru a jednym z kluczowych producentów wyrobów metalowych. Transakcja obejmowała dokonanie szeregu przeniesień udziałów w spółkach holenderskich i polskich, a także złożony proces finansowania przeprowadzony przez jeden z holenderskich banków.

Nasz zespół był odpowiedzialny za strukturyzację i realizację polskiej części joint-venture, co obejmowało m.in:

Projekt był prowadzony przez r.pr. dra Marcina Chomiuka (Partner, Head of M&A, Corporate and Commercial Practice) oraz adw. Marcina Lewińskiego (Counsel, M&A). Wspierali ich: adw. Adam Usiądek (Associate, Competition), adw. dr Joanna Ostojska-Kołodziej (Counsel, Head of Data Employment), r.pr. Anna Matusiak-Wekiera (Head of Data Protection), adw. Magdalena Bartnik (Associate, Employment), Paulina Kucharska (Associate, M&A), r.pr. Krzysztof Brant (Associate, IT/IP) i doradca podatkowy Magdalena Zasiewska (Head of Taxes).