Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Zanim dołączył do zespołu JDP, przez 6 lat zdobywał doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki w Warszawie, a także w lokalnych kancelariach w Krakowie oraz Nowym Jorku. Uczestniczył w szeregu restrukturyzacji, w tym połączeń, podziałów, przekształceń oraz transgranicznych restrukturyzacji podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Uczestniczył w transakcjach fuzji i przejęć, w tym share deals, asset deals i joint venture, łącznie z prowadzeniem badań due diligence. Świadczy bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek oraz prawa handlowego, w tym w szczególności: corporate governance, transfer środków do kraju wspólników, tworzenie i modyfikacja struktur akcjonariatu, a także doradztwo kontraktowe na gruncie prawa handlowego.


Wybrane projekty

 • złożona restrukturyzacja międzynarodowej grupy kapitałowej działającej na całym świecie w sektorze spożywczym, w tym (i) rejestracja polskich podmiotów, (ii) podział przez wydzielenie polskiej spółki oraz (iii) transgraniczne połączenie spółki polskiej i holenderskiej;
 • doradztwo prawne na rzecz azjatyckiej spółki notowanej na giełdzie w Hongkongu, działającej w sektorze nieruchomości, branży lotniczej, napoi oraz sieci lokali gastronomicznych, dotyczące transgranicznej restrukturyzacji podmiotów należących do grupy, w tym: (i) rozwiązanie i likwidacja dwóch szwajcarskich oddziałów polskich spółek zależnych oraz (ii) transgraniczne połączenie dwóch polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dwóch węgierskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, połączenie polskich spółek, obejmujące przejście zakładu pracy, poprzedzone przeniesieniem aktywów i pasywów oraz sprzedażą udziałów;
 • utworzenie oraz wdrożenie joint venture niemieckiej i francuskiej spółki, działającej na globalnym rynku motoryzacji, w tym przeniesienie przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowej struktury ładu korporacyjnego joint venture;
 • utworzenie i wdrożenie joint venture polskiej i niemieckiej spółki, działającej na rynku logistyki IT, w tym przeniesienie przedsiębiorstwa związane z ustanowieniem zastawów, w tym zastawów rejestrowych oraz hipotek na majątku spółek tworzących joint venture, wdrożenie oraz doradztwo potransakcyjne;
 • wszelkiego rodzaju badania due diligence (sell-side, buy-side, confirmatory, red flag) dotyczące podmiotów z sektora prywatnego i publicznego;
 • restrukturyzacja międzynarodowej grupy kapitałowej z branży motoryzacyjnej, mająca na celu przeniesienie zakładów pracy, przeniesienie aktywów i pasywów, tworzenie oraz rozwiązywanie podmiotów w ramach grupy;
 • opracowywanie studiów wykonalności obejmujących możliwe scenariusze w ramach restrukturyzacji oraz ich skutki prawne;
 • wsparcie w licznych restrukturyzacjach prawnych oraz podatkowych, w tym w zakresie potrąceń, przekazów pieniężnych, cesji praw i obowiązków, zwolnienia z obowiązków;
 • doradztwo w zakresie możliwych scenariuszy transferu środków do kraju wspólników, w tym strukturyzacja scenariuszy oraz analiza ich skutków prawnych.

Kariera zawodowa

 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014-2019 PwC Legal Pawłowski Żelaźnicki
 • 2012 Zawisny & Zawisny P.C., Nowy Jork
 • 2011 T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski SPCG

Edukacja

 • 2014–2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2013–2014 Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Spółek
 • 2008–2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański