Marcin Lewiński - Adwokat, Associate

MARCIN LEWIŃSKI

Adwokat, Associate

Pobierz vCard

Adwokat w Zespole Transakcji, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Zanim dołączył do zespołu JDP przez 6 lat zdobywał doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki w Warszawie, a także w lokalnych kancelariach w Krakowie oraz w Nowym Jorku.
Uczestniczył w szeregu restrukturyzacji, w tym połączeń, podziałów, przekształceń oraz transgranicznych restrukturyzacji podmiotów z różnych sektorów gospodarki.

Uczestniczył także w transakcjach fuzji i przejęć, w tym share deals, asset deals i joint ventures, łącznie z prowadzeniem badań due diligence. Ponadto świadczy bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek oraz prawa handlowego, w tym w szczególności corporate governance, transfer środków do kraju wspólników, tworzenie i modyfikacja struktur akcjonariatu, a także doradztwo kontraktowe na gruncie prawa handlowego.

 • od 2019 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014 – 2019 – PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp.k.
 • 2012 – Zawisny & Zawisny, plc. – Nowy Jork, USA
 • 2011 – T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k. („SPCG”), Kraków
 • 2014 – 2017 – Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2013 – 2014 – Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Spółek
 • 2008 – 2013 – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
 • złożona restrukturyzacja międzynarodowej grupy kapitałowej działającej na całym świecie w sektorze spożywczym, w tym (i) rejestracja polskich podmiotów, (ii) podział przez wydzielenie polskiej spółki oraz (iii) transgraniczne połączenie spółki polskiej i holenderskiej;
 • doradztwo prawne na rzecz azjatyckiej spółki notowanej na giełdzie w Hongkongu, działającej w sektorze nieruchomości, branży lotniczej, napoi oraz sieci lokali gastronomicznych, dotyczące transgranicznej restrukturyzacji podmiotów należącej do grupy, w tym: (i) rozwiązanie i likwidacja dwóch szwajcarskich oddziałów polskich spółek zależnych oraz (ii) transgraniczne połączenie dwóch polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dwóch węgierskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; połączenie polskich spółek obejmujące przejście zakładu pracy, poprzedzone przeniesieniem aktywów i pasywów oraz sprzedażą udziałów;
 • utworzenie oraz wdrożenie joint venture niemieckiej i francuskiej spółki, działającego na globalnym rynku motoryzacji, w tym przeniesienie przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowej struktury ładu korporacyjnego joint venture;
 • utworzenie i wdrożenie joint venture polskiej i niemieckiej spółki, działającego na rynku logistyki IT, w tym przeniesienie przedsiębiorstwa związane z ustanowieniem zastawów, w tym zastawów rejestrowych oraz hipotek, na majątku spółek tworzących joint venture, a także wdrożenie oraz doradztwo potransakcyjne;
 • wszelkiego rodzaju badania due diligence (sell-side, buy-side, confirmatory, red flag itp.) dotyczące podmiotów z sektora prywatnego i publicznego;
 • restrukturyzacja międzynarodowej grupy kapitałowej z branży motoryzacyjnej, mająca na calu przeniesienie zakładów pracy, przeniesienie aktywów i pasywów, tworzenie oraz rozwiązywanie podmiotów w ramach grupy;
 • opracowywanie studiów wykonalności obejmujących możliwe scenariusze w ramach restrukturyzacji oraz ich skutki prawne;
 • wsparcie w licznych restrukturyzacjach prawnych oraz podatkowych, w tym w zakresie potrąceń, przekazów pieniężnych, cesji praw i obowiązków, zwolnienia z obowiązków;
 • doradztwo w zakresie możliwych scenariuszy transferu środków do kraju wspólników, w tym strukturyzacja scenariuszy oraz analiza ich skutków prawnych.
 • Polski
 • Angielski (biegły)
 • Niemiecki (średnio-zaawansowany)
 • Hiszpański (średnio-zaawansowany)