Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Marcin doradza przy transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacji spółek i grup kapitałowych (fuzje, podziały, przekształcenia). Posiada bogate doświadczenie w obsłudze i koordynacji projektów lokalnych i transgranicznych, w tym pod prawem obcym z udziałem doradców zagranicznych i różnych linii biznesowych. Prowadzi i koordynuje badania due diligence po obu stronach transakcji (vendor & buyer due diligence).

Marcin doradza we wszystkich aspektach prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i likwidowania podmiotów w Polsce, opracowania i modyfikacji struktur kapitałowych, tworzenia i wdrażania zasad ładu korporacyjnego, konwersji wierzytelności na kapitał oraz transferowania środków do wspólników. Zajmuje się również sporządzaniem i negocjowaniem umów handlowych, w tym ustanawianiem powiązanych zabezpieczeń.

Marcin jest rekomendowany przez Legal 500 w obszarze prawa spółek, prawa handlowego oraz fuzji i przejęć.


Wybrane doświadczenie

 • Nabycie pakietu 100% udziałów w jednej z największych firm świadczących usługi zarządzania obiektami (facility management), w tym kompleksowe badanie due diligence prawne podmiotu przejmowanego oraz wsparcie w zakresie finansowania i aspektów regulacyjnych.
 • Nabycie pakietu 100% udziałów w polskim centrum usług wspólnych należącym do wiodącego dostawcy usług energetycznych w Polsce, poprzedzone szczegółowym badaniem due diligence polskiego podmiotu docelowego przeprowadzonym na poziomie międzynarodowym, oraz wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji finansowania.
 • Utworzenie spółki joint venture zajmującej się zaawansowaną technologicznie logistyką IT pomiędzy spółkami szwajcarskimi i polskimi, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności intelektualnej związanych z innowacyjnym rozwiązaniem informatycznym, w tym ustanowienie zabezpieczeń finansowych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w transakcję.
 • Transgraniczna reorganizacja podmiotów należących do azjatyckiej spółki notowanej na giełdzie w Hongkongu, działającej w sektorze nieruchomości, lotnictwa, napojów i sieci restauracji, w tym transgraniczne połączenie spółek poprzedzone przenoszeniem poszczególnych składników majątku oraz strukturyzacją kapitałową.
 • Podział dwóch linii biznesowych wiodącego globalnego producenta produktów dla zdrowia, higieny i domu z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w tym: (i) koordynacja utworzenia podmiotów docelowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, (ii) due diligence ponad 100 umów handlowych w odniesieniu do ich przenoszalności oraz (iii) podział polskiej spółki akcyjnej.
 • Kompleksowa restrukturyzacja zadłużenia w wiodącej polskiej grupie kapitałowej z branży elektrociepłowniczej, w tym opracowanie scenariuszy restrukturyzacji i wdrożenie korporacyjne.

Kariera zawodowa

 • od 2019 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2014-2019 PwC Legal Pawłowski Żelaźnicki
 • 2012 Zawisny & Zawisny P.C., Nowy Jork
 • 2011 T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski SPCG

Edukacja

 • 2014–2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2013–2014 Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Spółek
 • 2008–2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański