Kancelaria JDP świadczy doradztwo prawne dla konsorcjum wykonawców realizujących budowę jednej z najważniejszych i największych inwestycji w zakresie transportu publicznego w Warszawie. Wykonawca dochodzi waloryzacji wynagrodzenia wobec drastycznej zmiany okoliczności wykonywania umowy wyrażającej się we wzroście kosztów budowy oraz istotnym przedłużeniu terminów realizacji inwestycji.

Doradzaliśmy w przygotowaniu argumentacji prawnej przemawiającej za dopuszczalnością i zasadnością zmiany umowy, jak również wspieraliśmy Klienta w wyliczeniu straty spowodowanej przez zmianę realiów rynkowych, która nie dała się przewidzieć. Współpracujemy również w wypracowaniu treści zmiany umowy i dostosowaniu jej postanowień do zmienionych realiów prawnych i faktycznych jej wykonywania.