Kancelaria JDP doradza wykonawcy z branży inżynieryjnej w ramach dochodzenia dodatkowej płatności od ENEA S.A. m.in. z tytułu wzrostu cen i wynagrodzeń na rynku produkcji budowlanej po zawarciu umowy na przebudowę stacji elektroenergetycznej.

Przygotowany przez kancelarię wniosek ma na celu dostosowanie wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia do zmieniających się w sposób niemożliwy do przewidzenia realiów rynkowych poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy, a tym doprowadzenie do wyrównania strat ponoszonych przez Klienta, a wynikających z drastycznego wzrostu cen materiałów i innych kosztów wykonania zamówienia od momentu kalkulacji oferty na zawarcie umowy do chwili obecnej.