W pierwszym kwartale 2021 r. kancelaria JDP uczestniczyła w przeprowadzeniu procedury zwolnienia grupowego u dużego przedsiębiorcy z branży utrzymania ruchu technicznego.

Wsparcie JDP obejmowało przygotowanie kompleksowej dokumentacji i pełne doradztwo na wszystkich etapach procesu zwolnienia grupowego dotyczącego ponad 200 pracowników, w tym ustalenie planu zwolnień, określenie kryteriów doboru do zwolnienia, zawarcie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, przygotowanie programu dobrowolnych odejść oraz wypowiedzenie lub rozwiązanie umów o pracę.

Z ramienia kancelarii JDP projekt prowadził Zespół Prawa Pracy, kierowany przez adw. dr Joannę Ostojską-Kołodziej, counsel, przy wsparciu adw. Magdaleny Bartnik, associate.


#prawo pracy   #zakładowe organizacje związkowe   #zwolnienie grupowe