Prawnicy z JARA DRAPAŁA & PARTNERS: Prof. Przemysław Drapała, Wojciech Bazan i Iwo Franaszczyk z sukcesem reprezentowali producenta specjalistycznej aparatury w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym.

Więcej na Rynku Prawniczym