Doradzaliśmy wykonawcy w ubieganiu się o udzielenie zamówienia na przedstawiciela zamawiającego dla zadania inwestycyjnego Harmony Link.

Jest to unikatowy, międzynarodowy projekt, który polega na połączeniu Litwy i Polski poprzez poprowadzenie podmorskiego kabla prądu stałego. W trakcie postępowania, w związku ze złożeniem korzystniejszej oferty przez innego wykonawcę, prawnicy JDP wykazali nieprawidłowość złożonej przez tego wykonawcę dokumentacji, co skutkowało odrzuceniem jego oferty przez zamawiającego.

Projekt jest bardzo prestiżowy, niepowtarzalny i istotny również z punktu widzenia wartości zamówienia. Ponadto, postępowanie to miało charakter międzynarodowy – prowadzone było bowiem zarówno przez polskiego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna), jak i litewskiego zamawiającego (LITGRID AB z siedzibą w Wilnie).

Znaczenie projektu jest kluczowe przede wszystkim dla krajów bałtyckich. Dzięki niemu ma nastąpić największa synchronizacja systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z sieciami obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej. Długość połączenia wyniesie w sumie ok. 330 km (w tym ok. 290 km po dnie morza).

Przy projekcie pracowali dr Łukasz Goniak i Wojciech Merkwa.