Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Adwokat w Zespole Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury. Zajmuje się kompleksową obsługą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w branży budowlanej, drogowej, transportowej i energetycznej, w tym przede wszystkim inwestycji realizowanych w drodze zamówień publicznych oraz w formule PPP. Doradza zarówno na etapie ubiegania się, jak i wykonania zamówienia. Dotychczas pracował przy największych w kraju, a także unikatowych w skali Europy projektach infrastrukturalnych. Wspierał również wykonawców m.in. w międzynarodowych przetargach na inwestycje w ramach NATO SECURITY INVESTEMENT PROGRAM (NSIP) prowadzonych w oparciu o dyrektywy NATOwskie.


Wybrane projekty

Doradztwo z zakresu zamówień publicznych:

 • pomoc prawna przy ubieganiu się oraz na etapie realizacji największych w kraju projektów infrastrukturalnych (np. budowa Metra w Warszawie, budowa tunelu w Świnoujściu, budowa Północnej Obwodnicy Krakowa);
 • obsługa prawna spółki z największej w Polsce Grupy Kapitałowej z sektora elektroenergetycznego, w tym w zakresie udzielenia zamówień publicznych, m.in. na modernizację elektrowni wodnej;
 • kompleksowa obsługa prawna największego tureckiego dostawcy rur w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na potrzeby lądowej części Baltic Pipe (możliwa wartość kontraktu w ramach umowy ramowej – ok. 3 mld zł).

Doradztwo na rzecz wykonawców w międzynarodowych przetargach dotyczących inwestycji w ramach NATO SECURITY PROGRAMME (NSIP) prowadzonych na podstawie dyrektyw NATOwskich.

Doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego:

 • projekty dotyczące m.in. budowy lub rozbudowy infrastruktury transportowej, w tym reprezentowanie zwycięskiego podmiotu w postępowaniu dotyczącym zaprojektowania i budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – największej tego typu inwestycji realizowanej w formule PPP w Europie;
 • liczne projekty związane z gospodarką odpadami (budowa spalarni) oraz poprawą efektywności energetycznej budynków czy też budowy i utrzymania dróg.

Udział po stronie wykonawców i zamawiających w licznych postępowaniach przed KIO i SO, m.in.:

 • w unikalnym postępowaniu dotyczącym zamówienia in-house na zagospodarowanie nieczystości na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy;
 • w precedensowym sporze dot. możliwości uznania podziemnej stacji metra za budynek w rozumieniu prawa budowlanego.

Kariera zawodowa

 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017 – 2021 KKLW/ Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni
 • 2016 – 2017 Siedlecki Kancelaria Prawna
 • 2013 – 2016 Kancelaria Prawna Adwokata Jacka Krężelewskiego
 • 2008 – 2013 Dziennikarz TVP S.A.

Edukacja

 • 2017 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, obrona pracy doktorskiej
 • 2014 – 2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2007 – 2012 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 • 2006 – 2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Ukończył także szereg kursów z zakresu prawa mediów i nowych technologii oraz prawa UE, w tym na tak prestiżowych uczelniach jak King’s College London czy University of Texas at Austin.

Języki

 • polski
 • angielski