Kancelaria JDP świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawcy przebudowy jednego z dworców kolejowych w zachodniej Polsce w ramach umowy o roboty budowlanej zawartej z PKP S.A.

Wsparcie kancelarii JDP poza bieżącym doradztwem kontraktowym obejmuje również przygotowanie wniosku o zmianę umowy poprzez podwyższenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji powstałych wskutek nadzwyczajnego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen, który wystąpił w okresie pomiędzy złożeniem oferty przez wykonawcę a chwilą obecną.