Kancelaria JDP doradzała spółce CARSERVIS S.A. w przeprowadzaniu procesu dematerializacji akcji spółki, w związku z uchwaleniem istotnych zmian w Kodeksie spółek handlowych.

Wsparcie JDP obejmowało kompleksowe przygotowanie planu dematerializacji i bieżące wsparcie spółki w jego realizacji, w tym w szczególności w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych względem akcjonariuszy. Kancelaria doradzała również w zakresie relacji z domem maklerskim otwierającym rejestr akcjonariuszy dla spółki. Doradztwo JDP koncentrowało się także na zagadnieniach problemowych związanych z biernym akcjonariatem oraz samymi dokumentami akcji. Ta ostatnia kwestia dotyczyła w szczególności konieczności umorzenia dokumentów utraconych, unieważnienia dokumentów nieaktualnych oraz wydania nowych, na potrzeby późniejszej dematerializacji. W skład zespołu JDP uczestniczącego w projekcie weszli: Adam Usiądek, associate, oraz adw. Marcin Lewiński, senior associate. Projekt nadzorował dr Marcin Chomiuk, partner oraz radca prawny.


#dematerializacja akcji   #rejestr akcjonariuszy   #zmiany w Kodeksie spółek handlowych