Kancelaria JDP świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla wykonawcy inwestycji kubaturowej w zakresie wniosku o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z realizowanej umowy o budowę budynku użyteczności publicznej w Warszawie.

Celem wniosku jest uzyskanie waloryzacji odzwierciedlającej rzeczywisty wzrost cen materiałów i kosztów wykonania od chwili kalkulacji oferty na realizację umowy do chwili obecnej poprzez zawarcie aneksu do umowy zwiększającego wynagrodzenie.