30 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Klienta JARA DRAPAŁA & PARTNERS – konsorcjum, na czele którego stała spółka Trakcja PRKil SA – wniesione w postępowaniu, którego przedmiotem jest modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Choszczno – Stargard.

Odwołanie dotyczyło nieprawidłowości w aukcji elektronicznej, narzędziu, z którego PKP PLK powszechnie korzysta w aktualnie prowadzonych przetargach. Jak zwykle w tego typu sytuacjach zasadniczy problem polegał na wykazaniu, za pomocą odpowiednich środków dowodowych, że za nieprawidłowości w aukcji wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Cieszymy się, że argumentacja prezentowana przed KIO została uznana za przekonującą. Wykonawcę w toku postępowania odwoławczego reprezentował mec. Wojciech Merkwa.