Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P) po wygranej w pierwszej instancji wynegocjowała i zawarła ugodę z GDDKiA, na mocy której jeden z wiodących wykonawców robót drogowych uzyskał zapłatę w wysokości 12 mln zł.

Zaangażowanie kancelarii poskutkowało otrzymaniem przez wykonawcę należnych mu kwot w ugodzie, bez konieczności prowadzenia dalszego postępowania przez co najmniej 34 lata oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.

Wykonawcę reprezentował prof. Przemysław Drapała, Partner kierujący praktyką Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Infrastruktury, wraz z zespołem JD&P: Andrzejem Sokołowskim, Partnerem, Wojciechem Bazanem, adwokatem, oraz Filipem Rasałą, radcą prawnym.

Szerzej o ugodzie pisze Rynek Prawniczy:
JD&P po wygranej w pierwszej instancji uzyskała ugodę z GDDKiA